Home About Us News Service Contact Contact Contact Contact Contact
 

ความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท อาร์ พี เอส ซี เคมิคอล จำกัด  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534  โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านสีและบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการผลิตและจำหน่ายสีที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด พร้อมกับบริการแนะนำการใช้งานอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการออกไปยังต่างประเทศ  ได้แก่

            พ.ศ. 2536         ร่วมลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยเปิดบริษัท เจี่ย แอนด์ ซัน จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์  “EXPO”
            พ.ศ. 2540         ร่วมลงทุนในประเทศพม่า โดยเปิดบริษัทเจนเนอรัล เพ้นท์ จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์  “HOME TEX”

ผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสีมานานกว่า 20 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมงาน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์สีที่สวยและคุณภาพสูงมากมายได้แก่

กลุ่มสีอุตสาหกรรม ได้แก่

  • อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ เพื่อการส่งออก สีที่ผลิต เช่น สีย้อม สีแลคเกอร์ สีอะมิโน  
    และสีโพลียูรีเทนใส เป็นต้น
  • อุตสาหกรรมโลหะ ( เหล็ก ,ทองเหลือง,อลูมิเนียม อื่นๆ)  สีที่ผลิต เช่น สีอะครีลิค สีโพลียูรีเทน  สีอบ และสีอีพ็อกซี่  เป็นต้น
  • อุตสาหกรรมพลาสติก  เช่น PS , ABS , PE , PP , PVC เป็นต้น
  • อุตสาหกรรมกระเบื้องหลังคา  เช่น  สีบนกระเบื้องลอนคู่ , กระเบื้องซีเมนต์ เป็นต้น

กลุ่มสีทาอาคาร  แบ่งเป็น

  • สีร้านค้าทั่วไป จัดจำหน่ายโดย บริษัท อาร์ พี เอส ซี อินเตอร์เทรด จำกัด ภายใต้ชื่อ      ผลิตภัณฑ์   “MAY” , “POP” , “RPS”
  • สีโครงการ  จัดจำหน่ายภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์  “RPS”
         

ปัจจุบันบริษัทฯได้เพิ่มการผลิตสีอีพ็อกซี่ สำหรับท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1048/2539  จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
           
                ปี พ.ศ. 2549 บริษัทได้มีนโยบายหลักในการวิจัยและพัฒนาโดยเน้นที่จะเปลี่ยน สีน้ำมัน ให้เป็น    สีน้ำ   ทั้งระบบสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมและสีทาบ้านทุกประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องความปลอดภัยในด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม   ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี  จึงได้มีการขยายการผลิตมายังสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงาน  ณ.  พื้นที่   หมู่ที่ 7   ตำบลดอนข่อย  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   เพื่อผลิตเฉพาะสีน้ำ   ในเนื้อที่  26  ไร่  69  ตารางวา

                บริษัทได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน   โดยได้มีการสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ข้อกำหนดผังเมือง  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายผังเมืองบังคับใช้

                บริษัทได้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารโรงงานต่อ   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อยตามระเบียบ และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงงานเป็นที่เรียบร้อย   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554    พร้อมได้ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม   ไว้แล้วตามขั้นตอน   อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการอนุญาตตามระเบียบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม