บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์สีให้มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคสูงสุด

บริษัท อาร์ พี เอส ซี เคมิคอล จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านสีและบริการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการผลิตและจำหน่ายสีที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด พร้อมกับบริการแนะนำการใช้งานอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการออกไปยังต่างประเทศได้แก่

  • พ.ศ. 2536 ร่วมลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยเปิดบริษัท เจี่ย แอนด์ ซัน จำกัด มีวัตถุ ประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์“EXPO”

  • พ.ศ. 2540 ร่วมลงทุนในประเทศพม่า โดยเปิดบริษัทเจนเนอรัล เพ้นท์ จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์“HOME TEX”

  • พ.ศ. 2549 บริษัทได้ก่อตั้ง โรงงานเพื่อผลิตเฉพาะ”สีสูตรน้ำ” ที่ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งระบบสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมและสีทาบ้านทุกประเภท โดยเปลี่ยน สีน้ำมัน ให้เป็น สีน้ำ เพื่อการร่วมลดโลกร้อน

  • พ.ศ. 2556 บริษัทได้ก้าวเข้าสู่ตลาดโมเดิร์น เทรด(Modern Trade) จำหน่ายผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูตรน้ำและสีน้ำมัน

  • พ.ศ. 2557 บริษัทขยายกำลังผลิต ไปที่ตำบล ดอนข่อย อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม เพื่อรองรับตลาก AEC

  • พ.ศ. 2558 บริษัทได้จดทะเบียน ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์สีให้มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคสูงสุด

บริษัท อาร์ พี เอส ซี เคมิคอล จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านสีและบริการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการผลิตและจำหน่ายสีที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด พร้อมกับบริการแนะนำการใช้งานอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการออกไปยังต่างประเทศได้แก่

พ.ศ. 2536 ร่วมลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยเปิดบริษัท เจี่ย แอนด์ ซัน จำกัด มีวัตถุ ประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์“EXPO”

พ.ศ. 2540 ร่วมลงทุนในประเทศพม่า โดยเปิดบริษัทเจนเนอรัล เพ้นท์ จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์“HOME TEX”

พ.ศ. 2549 บริษัทได้ก่อตั้ง โรงงานเพื่อผลิตเฉพาะ”สีสูตรน้ำ” ที่ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งระบบสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมและสีทาบ้านทุกประเภท โดยเปลี่ยน สีน้ำมัน ให้เป็น สีน้ำ เพื่อการร่วมลดโลกร้อน

พ.ศ. 2556 บริษัทได้ก้าวเข้าสู่ตลาดโมเดิร์น เทรด(Modern Trade) จำหน่ายผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูตรน้ำและสีน้ำมัน

พ.ศ. 2557 บริษัทขยายกำลังผลิต ไปที่ตำบล ดอนข่อย อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม เพื่อรองรับตลาก AEC

พ.ศ. 2558 บริษัทได้จดทะเบียน ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

สิ่งดีๆ สำหรับคุณ

พบกับหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานที่น่าสนใจจาก RPS ที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

สีทาอาคาร

สูตรน้ำ สูตรน้ำมัน

สีสำหรับงานไม้

แลคเกอร์ สูตรน้ำ

สีทาหลังคา

เฉดสีประกายมุก

เคมีภัณฑ์

Excellent Sealer สีรองพื้นป้องกันการซึม

สีที่มีความทนทาน

Epoxy Polythane

สีตกแต่งพิเศษ

สีสร้างลายแกรนนิไลท์ Granilite

ฮาร์ดแวร์

กาพ่นสีไฟฟ้า กระดาษทราย

สีทาอาคาร

สูตรน้ำ สูตรน้ำมัน

สีสำหรับงานไม้

แลคเกอร์ สูตรน้ำ

สีทาหลังคา

เฉดสีประกายมุก

เคมีภัณฑ์

Excellent Sealer สีรองพื้นป้องกันการซึม

สีที่มีความทนทาน

Epoxy Polythane

สีตกแต่งพิเศษ

สีสร้างลายแกรนนิไลท์ Granilite

ฮาร์ดแวร์

กาพ่นสีไฟฟ้า กระดาษทราย